BLACK FRIDAY - TOT 30% KORTING!💸Onze allergrootste uitverkoop duurt tot vandaag!⏰Gratis verzendkosten🚀

0

Je winkelmandje is leeg

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden


Ons beleid ter bescherming van uw persoonlijke gegevens stelt u in staat een vertrouwensrelatie tussen u en onze diensten op te bouwen, om u op een volledig transparante manier een positieve ervaring te bieden.

Dankzij dit beleid kunnen we rekening houden met uw wensen en voldoen aan uw verwachtingen.

Om uw vertrouwen te respecteren, garanderen wij SPRL LUEL Sprl op een essentiële manier het respect van uw persoonlijke gegevens, evenals de vertrouwelijkheid van onze klanten (hierna "uw gegevens" genoemd).

Voor volledige transparantie, om u een veilig gebruik van onze website www.kadonimo.com, in al zijn beschikbare versies en gerelateerde applicaties (hierna de "Kadonimo-site" genoemd) te garanderen, delen wij u onze methode waarop we uw gegevens verwerken, zodat onze dienstverlening altijd in overeenstemming en met respect van uw rechten. Op deze manier zorgen we voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid en het niet wijzigen van uw privacy en uw gegevens op al onze platforms.

Ons beleid en wij garanderen dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om al uw gegevens te beschermen en tegen openbaarmaking, verlies of wijziging ervan. Daarom stellen we u alle elementen ter beschikking om u gemakkelijk te laten begrijpen hoe wij uw gegevens verwerken. Deze gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het bepaalde beheer en de verwerking. U kunt natuurlijk op elk moment toegang krijgen tot uw gegevens en deze wijzigen, aangezien deze beschikbaar zullen zijn op uw persoonlijke account van de Kadonimo-site.

Voor deze doeleinden streven we ernaar om alle nodige stappen te ondernemen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Zo verbindt, ondergetekende SPRL LUEL Sprl, zich er door dit beleid van bescherming van uw persoonsgegevens toe de essentiële principes van de algemene Europese regelgeving en van de Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens, te respecteren, door u de informatie te verstrekken over de bestaan en methoden van gegevensverwerking die hier worden toegepast (paragraaf 3), de rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens, evenals door deze rechten zelf toe te passen (paragraaf 6 en 10). Alle informatie met betrekking tot mogelijke overdrachten aan een derde land of ontvangers wordt ook ter beschikking gesteld, evenals de bewaartermijn van de verzamelde gegevens (paragraaf 5) en veiligheidsmaatregelen (paragraaf 9).


1. WIE BEN JIJ?

Wanneer we "u" vermelden in dit Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, is dat simpelweg omdat het rechtstreeks verband houdt met u en u als klant van SPRL LUEL Sprl aangaat, als u een bestelling hebt geplaatst op de Kadonimo-site, klant van SPRL LUEL Sprl bent als u een klantenaccount hebt aangemaakt maar geen producten of diensten hebt besteld, of als u als bezoeker op de Kadonimo-site hebt gesurfd zonder een klantenaccount te hebben aangemaakt of door het plaatsen van een bestelling.


2. OVER ONS


LUEL sprl is een BVBA met een kapitaal van 18550 euro, ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 712857057, vertegenwoordigd door de heer Luel Nathan, als zaakvoerder en met maatschappelijke zetel te Brussel 51, Avenue Du Castel 1200. .

SPRL LUEL Sprl publiceert de Kadonimo-site en implementeert als zodanig verschillende verwerkingen van uw gegevens als gegevensbeheerder.


3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?


3.1. Wanneer verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld als u de Kadonimo-site bezoekt, door middel van cookies, als u een klantaccount aanmaakt op de Kadonimo-site, als u een van onze producten of diensten bestelt of ermee instemt om lid te worden van onze nieuwsbrieven (sms, e-mails).


Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw browsen op de Kadonimo-site te vergemakkelijken en om u een persoonlijkere ervaring te bieden. Zo kunnen we uw bestellingen zo goed mogelijk verwerken, in meerdere termijnen betalen mogelijk maken, fraude voorkomen, de nodige terugbetalingen doen en uw klantrecensies beheren.


3.2. Wanneer u op de Kadonimo-site surft

Om u in staat te stellen de Kadonimo-site te bezoeken, verwerken wij uw gegevens met uw toestemming als wettelijke basis.


3.3. Het verwerken van uw bestellingen

Om uw bestellingen te kunnen beheren en af te kunnen handelen, gebruiken wij uw gegevens.

Het gebruik dat we ervan maken, wordt gebruikt voor het beheer van de bemiddeling, de klantenrelatie (ook via sociale netwerken), onze dienst na verkoop en verkoop op afstand, onze acties met betrekking tot het beheer van marketing en commerciële prospectie. voor de Kadonimo-site, evenals voor het beheer, de levering en het transport van bestellingen.
De uitvoering van het contract tussen de twee partijen (u en ons) is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens.

De wettelijke verplichting van SPRL LUEL Sprl is de wettelijke basis van de verwerking, met betrekking tot het beheer van het terugroepen van producten. Uw toestemming of ons legitieme belang is, naargelang het geval, de wettelijke basis voor verwerking voor marketing- en verkoopprospectie-acties. Uw toestemming is voor de uitvoering van de "flash" -betaling.


3.4. Betaling in termijnen

Voor bestellingen waarbij in termijnen wordt betaald en voor bepaalde klanten, worden uw gegevens verwerkt om u deze vorm van betaling te kunnen aanbieden. De toepassing van het contract tussen de twee partijen is de wettelijke basis voor gegevensverwerking. Uw toestemming blijft echter de basis voor de verwerking van uw bankgegevens.


3.5. Klantbeoordelingen

Om uw mening met onze klanten en bezoekers te kunnen delen en om u uw mening op de Kadonimo-site te plaatsen, gebruiken wij uw gegevens op basis van uw toestemming of gerechtvaardigd belang.


3.6. Terugvordering van betalingen en bestrijding van fraude

Wij gebruiken uw gegevens om de invordering van betalingen mogelijk te maken en fraude te bestrijden.

Hierdoor kunnen we ook de veiligheid van betalingen garanderen.

De toepassing van dit contract tussen de twee partijen en het legitieme belang van de SPRL LUEL Sprl, als gegevensbeheerder, zijn de rechtsgrondslagen van deze behandeling.


3.7. SPRL LUEL Sprl's reclamebeheer


De werking van het advertentienetwerk van SPRL LUEL Sprl wordt beheerd dankzij het gebruik van uw gegevens.

Dit zal het mogelijk maken om onze klant- en prospectgegevens te vergroten, het onderhoud en de technische activiteiten van prospects, commerciële statistieken en studies van reclamecampagnes te beheren, de prospectiedossiers bij te werken van de organisatie die verantwoordelijk is voor beheer van verzet tegen werving per telefoon, verzoeken, het opzetten van onze wedstrijden en loterijen of enige andere operatie voor promotionele doeleinden, behalve online gokken.

De rechtsgrondslagen van de hierboven vermelde vermeldingen zijn de toestemming van de gebruiker of het rechtmatig belang van SPRL LUEL Sprl.


4. WAAR GAAN UW GEGEVENS NAARTOE?

Uw gegevens worden doorgestuurd naar verschillende interne Kadonimo-afdelingen
Ze worden niet naar derden gestuurd, behalve in de onderstaande situaties:

Om uw bestellingen te kunnen verwerken, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan verschillende dienstverleners die gespecialiseerd zijn in banktransacties, klantenrelaties, dienst na verkoop, levering, IT-ontwikkeling, sitebeheer of zelfs de levering van garanties of verzekeringen.

Om de betaling in x keer in te stellen, kunnen uw gegevens worden gedeeld met serviceproviders zoals betalings- en transactiecentra (banken, enz.), Of zelfs callcenters voor het beheer van bedrijfsprocessen of klantervaring, of, voor klantrecensies, bv aan een manager voor het verzamelen en verwerken van klantrecensies.
Het advertentienetwerk van Kadonimo wordt, dankzij uw gegevens, beheerd door klanten van het netwerk en adverteerders.


5. BEWARING VAN GEGEVENS

De gegevens die Kadonimo verzamelt, worden alleen bewaard gedurende de tijd en de hulp die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van de activiteiten vermeld in paragraaf 3 van ons beleid inzake persoonlijke gegevens.

We bewaren bepaalde gegevens die door Kadonimo zijn verzameld een bepaalde tijd:

In actuele archieven voor prospects, gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact met de klant (ze kunnen dus geraadpleegd worden door de diensten van SPRL LUEL Sprl). Wij archiveren deze gegevens niet tussentijds (met betrekking tot gegevens die een administratief belang vertegenwoordigen voor bepaalde diensten, zoals voor geschillen, worden de bewaartermijnen bepaald door de toepasselijke beperkingsregels).

Met betrekking tot onze bestellingen worden uw gegevens gedurende 5 jaar bewaard in de huidige archieven vanaf het einde van het gebruik van de bestellingen van de klant, en in de tussenarchieven gedurende 5 jaar vanaf het einde van de bewaring in de huidige archieven. Hetzelfde geldt voor klanten.

De bankgegevens worden in de huidige archieven bewaard gedurende de geldigheidsduur van de bankkaart (plus één dag). Er vindt geen tussentijdse archivering plaats voor bankgegevens.

Cookies en hun gebruik en tijdsbestek worden in paragraaf 7 van ons beleid gedetailleerd.


6. UITOEFENING VAN UW RECHTEN


6.1. U hebt het recht om toegang, wijziging en rectificatie van uw gegevens te vragen.


6.2. U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen.

Belangrijke verduidelijking: hiervoor moet u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwisten gedurende de tijd die wij nodig hebben om de naleving van deze laatste te verifiëren. Of, in het geval dat u van mening bent dat het gebruik, dat wij maken van uw persoonsgegevens, onrechtmatig is en dat u een beperking van het gebruik ervan vraagt en niet om de verwijdering ervan. We hoeven uw gegevens niet langer te gebruiken voor de doeleinden die wij in paragraaf 3 noemen, maar dat uw gegevens nog steeds nuttig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van uw wettelijke rechten, in het geval dat wanneer u besluit uw recht op bezwaar uit te oefenen, gedurende de tijd die nodig is voor de verificatie, om te bepalen of de legitieme redenen die we nastreven zwaarder wegen dan de uwe.


6.3. U heeft het recht op de verwijdering van uw gegevens.

Indien u de verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, zal de SPRL LUEL Sprl ze nog steeds in een tussenliggend archiefformaat kunnen bewaren gedurende de tijd die nodig is om aan haar wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen.


6.4. U hebt het recht om aanspraak te maken op de uitoefening van uw recht, om bezwaar te maken tegen verwerkingen die worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

In het geval van prospecting per e-mail, hebt u het recht om de wijziging of uitschrijving van nieuwsbrieven aan te vragen door op de hyperlink "uitschrijven" te klikken, die beschikbaar is in alle nieuwsbrieven, of rechtstreeks op de contactpagina van de Kadonimo-site.

In het geval van prospecting via sms, is het mogelijk om u uit te schrijven door het bericht "STOP SMS" te sturen naar 36007, per sms, of vie de contactpagina van de Kadonimo-site.6.5. U hebt het recht om postmortale prerogatieven over te dragen met betrekking tot de opslag, wissing en mededeling van uw persoonlijke gegevens.

Bij gebrek aan dit soort voorrecht, hebben uw opvolgers en erfgenamen de mogelijkheid om met SPRL LUEL Sprl te communiceren om toegang te krijgen tot het gebruik van deze gegevens en om een "organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene" mogelijk te maken en / of het account op de site sluiten en / of verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens niet voort te zetten.

U kunt ook vragen dat uw gegevens bij overlijden niet aan een derde worden meegedeeld.


6.6. U hebt het recht om uw recht op overdraagbaarheid te claimen.


6.7. U heeft het recht om uw toestemming met betrekking tot de uitvoering van verwerkingen op basis van deze rechtsgrondslag in te trekken.

Belangrijke verduidelijking: Als u besluit uw toestemming in te trekken, kan dit geen invloed hebben op de rechtmatigheid van het gebruik dat is gemaakt voordat u uw toestemming introk.

6.8. U hebt het recht om, wanneer u maar wilt, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL: www.cnil.fr).

Om uw rechten uit te oefenen, dient u uw klacht (vergezeld van uw e-mail, naam, voornaam, kopie van uw identiteitsbewijs en postadres) naar de gegevensbeschermingsdelegatie van SPRL LUEL Sprl te sturen, via e- mail naar luel.nathan@kadonimo.fr en / of per post naar SPRL LUEL Sprl, Avenue Du Castel 51, Brussel 1200.

Binnen een termijn van maximaal één (1) maand na ontvangst van de klacht sturen wij u een antwoord.


7. COOKIES


7.1. Wat is een cookie?

Wanneer u op een website zoals de SPRL LUEL Sprl-website surft, kan deze, naar keuze, op uw ontvanger (computer, telefoon of tablet), via uw browser, een tekstbestand invoegen.

Dit tekstbestand heet COOKIE. Met deze cookie kan een website zoals Kadonimo, gedurende de voorgeschreven geldigheidsduur of registratie van de cookie, uw ontvanger bij een volgend bezoek identificeren.
Alleen de uitgever van een cookie zal waarschijnlijk de informatie in deze cookie lezen of wijzigen.


7.2. Waar worden cookies op www.kadonimo.com voor gebruikt?

We kunnen verschillende soorten cookies in categorieën indelen. Sommige worden rechtstreeks uitgegeven door SPRL LUEL Sprl en zijn dienstverleners, maar sommige zijn soms afkomstig van derde partijen.


7.2.1. Cookies die door Kadonimo en zijn serviceproviders uitgegeven worden.

Er zijn verschillende categorieën cookies die van uw zender kunnen worden gevonden wanneer u onze website bezoekt:


7.2.1.1. "Essentiële" cookies

Om toegang te krijgen tot onze site zijn "essentiële" cookies nodig, deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de bestelling uit te kunnen voeren.
Als ze niet aanwezig waren, kunt u navigatieproblemen op de site ervaren en kunt u niet bestellen.

Met "essentiële" cookies kan Kadonimo ook zijn activiteit volgen.
Ze kunnen door Kadonimo of door zijn serviceproviders op uw zender geplaatst worden.


7.2.1.2. "Analytische en Gepersonaliseerde" cookies

"Analytische en Gepersonaliseerde" -cookies zijn niet verplicht, ze zullen ons in staat stellen om uw onderzoek te vergemakkelijken, uw ervaring met ons te optimaliseren, dankzij hen kunnen we beter inspelen op uw verwachtingen en onze aanbiedingen aanpassen en de organisatie van onze site maximaliseren.


7.2.1.3. "Advertentie"-cookies

Advertentiecookies worden weergegeven in de ruimtes die op onze site voor advertenties zijn gereserveerd. Het belang voor u is dat uw browsetijd beter en geoptimaliseerd is dankzij de presentatie van aanbiedingen en advertenties die voor u relevant zijn.

Hiervoor zullen "advertentiecookies" in realtime op uw verwachtingen inspelen en u advertentie-inhoud aanbieden die aan uw huidige wensen en interesses is aangepast, via uw recente browsegeschiedenis op andere sites.
Dit is bedoeld om te voorkomen dat u reclame-inhoud te zien krijgt die voor u niet interessant is. Tegelijkertijd geeft SPRL LUEL Sprl er de voorkeur aan dat zijn aanbiedingen en advertenties worden aangeboden aan gebruikers die erin geïnteresseerd zijn.

De aangeboden advertentie-inhoud kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door Kadonimo of door haar serviceproviders, of door derden door middel van de koppeling van een cookie aan de advertentie-inhoud van een adverteerder.


7.2.2. Cookies uitgegeven door externe bedrijven

Derde partijen die cookies op onze site gebruiken, gebruiken hiervoor hun eigen privacybeleid. Deze cookies zijn niet nodig voor het gebruik van onze site.


7.2.3. Cookies uitgegeven door applicaties van derden die op onze site zijn geïntegreerd

Wanneer u op onze site surft, kunnen we computertoepassingen van een derde partij opnemen om u de mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld inhoud en / of uw mening van onze site met andere mensen te delen, wanneer u klikt op de "delen" of "vind ik leuk" knoppen die afkomstig zijn van sociale netwerken.

Deze sociale netwerken kunnen u dan via deze knoppen identificeren, zelfs als u ze niet hebt gebruikt tijdens uw navigatie op de site. Dit is mogelijk als u tijdens uw laatste bezoek aan de site tegelijkertijd verbonden of actief was op uw zender met uw sociale netwerk. We hebben geen controle over het gebruik dat ze gebruiken, noch over de gegevens die ze hebben.

Om meer te weten te komen over het gebruik van uw gegevens en advertentie-inhoud, kunt u naar uw sociale netwerken gaan en hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens raadplegen. U zou dan, via dit beleid, uw instellingen moeten kunnen beheren volgens uw voorkeuren op de gebruikersaccounts van elk van de sociale netwerken waarop u bent geregistreerd.


Privacybeleid van de bovengenoemde sociale netwerken, klik op het sociale netwerk van uw keuze:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/fr/tos
Google +: https://policies.google.com/terms?hl=fr


Wat ons advertentienetwerk betreft, zoals zojuist vermeld, herinneren we u eraan dat deze advertentieruimten cookies van derden kunnen bevatten (adverteerders die de oorsprong van de gepresenteerde advertenties zijn, externe leveranciers van de adverteerder, enz.).
Ze kunnen daarom met deze cookies en gedurende de voorgeschreven geldigheidsduur ervan advertenties aanbieden op de plaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor advertenties van derden, het aantal inhoud dat ze aanbieden in onze ruimtes identificeren, het publiek voor deze advertenties kennen en het aantal klikken; hierdoor kunnen zij de hun verschuldigde bedragen opeisen en hun statistieken opstellen. Ze kunnen ook weten dat uw afzender degene is die eerder een andere site heeft bezocht die één van hun advertenties bevat, en daarom u targeten en hun inhoud indien nodig personaliseren.


7.3. De opties die uw browsersoftware biedt (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, enz.).

Uw browsersoftware bevat veel opties die u aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Op deze manier kunt u de cookies op uw zender al dan niet accepteren.

Als u er echter voor kiest om de opname van deze cookies op uw afzender te accepteren, worden ze tijdens uw bezoeken aan sites of inhoud met aanwezige cookies automatisch op uw afzender opgeslagen.

Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u ervoor kiezen om een herinnering te activeren waarin u opnieuw wordt gevraagd of u cookies accepteert of weigert voordat ze mogelijk worden opgeslagen, of elke keer dat u deze cookie-registratie op uw uitgever weigert.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de keuzes die u tijdens deze instelling maakt, uw surfgedrag op internet of op bepaalde sites of services die het gebruik van deze cookies vereisen, mogelijk kunnen wijzigen of wijzigen (zoals, bijvoorbeeld, het plaatsen van een bestelling op onze site).

In het geval dat u deze cookies op uw afzender liever wilt weigeren of de reeds geregistreerde cookies wilt verwijderen, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de wijziging van de werking van onze diensten, die zou voortvloeien uit het onvermogen van onze diensten om te registreren, of toegang te hebben tot de cookies die worden gebruikt voor hun werking.


7.3.1. Hoe kiest u de opties van uw browser?

Afhankelijk van uw browser heeft u verschillende opties en keuzes. Om meer te hierover te weten, kunt u hen helpmenu raadplegen.

Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari ™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR


Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647


Firefox ™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


8. TRANSFERS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Uw gegevens worden meestal binnen de Europese Unie bewaard.

Wanneer onze dienstverleners zich echter in landen buiten de Europese Unie bevinden, delen we sommige van uw gegevens in derde landen, zoals met derde landen waar de Europese Commissie geen beoordeling heeft uitgevoerd op het niveau van naleving.

In dit geval doen we het nodige zodat deze gegevensuitwisseling gebeurt in overeenstemming met de aangrenzende regelgeving en dat de bescherming van uw privacy en uw fundamentele rechten wordt gegarandeerd (bijvoorbeeld door het gebruik van contractuele clausules van de Europese Commissie).
De Gegevensbeschermingsautoriteit kan u, als u daarom verzoekt, u meer informatie verstrekken over de gegevensoverdracht.

9. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Dankzij de technische en organisatorische maatregelen die we nemen, kunnen we een niveau van veiligheid garanderen dat in overeenstemming is met de risico's voor de rechten en vrijheden van individuen met betrekking tot de punten vermeld in punt 2. Hierbij houden we rekening met de oorsprong, de omvang, de context, de kosten en de kennis, de doeleinden van de verwerking, maar ook de geïdentificeerde risico's.

Bovendien zijn wij up-to-date met de beveiligingsstandaard van de PCI DSS-betaalkaartindustrie, die onze toewijding aan beveiliging weerspiegelt.


10. PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLISSING

Door de geautomatiseerde verwerking die wij gebruiken (bijvoorbeeld profilering), bent u onderhevig aan rechtsgevolgen die op u van toepassing zijn.
Dit alles is essentieel voor het sluiten of uitvoeren van het contract tussen u en ons.
Op deze manier kunnen wij de automatisering van klantidentificatie en “4 x betaling” aanbieden en toepassen. De basis van deze operatie wordt gelegd op de analyse van verschillende variabelen met betrekking tot het soort producten, de bestelde diensten of het klantprofiel.

Als het risico met deze statistieken als te groot wordt ingeschat (fraude / onbetaald), dan wordt deze betaalmethode niet aangeboden.

Desgewenst kunt u menselijke tussenkomst krijgen, hoewel de beslissingen geautomatiseerd zijn, zodat u uw mening kunt geven en / of bezwaar kunt maken tegen de automatische beslissing.

11. BELEIDSUPDATE EN HERZIENINGSBELEID

Ons beleid inzake persoonlijke gegevens zal worden bijgewerkt wanneer dat nodig is om altijd te voldoen aan de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van uw gegevens (minstens elke drie (3) jaar).