BLACK FRIDAY - TOT 30% KORTING!💸Onze allergrootste uitverkoop duurt tot vandaag!⏰Gratis verzendkosten🚀

0

Je winkelmandje is leeg

Algemene Verkoopwaarden


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
KLANT CONSUMENTArtikel 1 - ALGEMENE BEPALINGEN - TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("de AV") bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de online verkoop van Producten die worden aangeboden door het bedrijf LUEL Sprl ("het Bedrijf").

1.2 Elke bestelling die op de Kadonimo-website wordt geplaatst, impliceert de voorafgaande en onbeperkte aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. Deze AV zijn daarom een integraal onderdeel van het contract tussen de klant en het bedrijf. Ze zijn volledig afdwingbaar tegen de Klant die verklaart ze gelezen en aanvaard te hebben, zonder beperking of voorbehoud, alvorens de Bestelling te plaatsen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst door een volwassen natuurlijke persoon die optreedt als consument. De Klant verklaart bijgevolg dat hij/zij een natuurlijke persoon is die ouder is dan 18 jaar en handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of agrarische activiteit. De Klant erkent de volledige capaciteit te hebben om een verbintenis aan te gaan bij het plaatsen van een Bestelling en verbindt zich ertoe om waarheidsgetrouwe informatie over zijn identiteit te verstrekken.

1.4 UITSLUITING: zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de reikwijdte van deze algemene voorwaarden personen die handelen in een professionele hoedanigheid, d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen, publiek of privaat, die handelen voor doeleinden die binnen de reikwijdte van hun commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit; liberaal of agrarisch, ook als ze handelen in naam of voor rekening van een andere professional.
Professionals die een bestelling bij het bedrijf willen plaatsen, worden uitgenodigd om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

1.5 De AV die op elke Bestelling van toepassing zijn, zijn deze die van kracht zijn op de datum van betaling of van de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om ze op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op haar website te publiceren. Deze algemene voorwaarden kunnen worden ingezien op de website van het bedrijf op het volgende adres: www.kadonimo.com en kunnen in pdf-formaat worden gedownload.


Artikel 2 - TOTSTANDKOMING VAN HET ONLINE CONTRACT

2.1. Proces van het plaatsen van de bestelling


Om één of meer producten op de site te kopen, selecteert de klant elk product en voegt hij/zij deze toe aan zijn winkelmandje. Zodra de selectie is voltooid, moeten ze hun winkelmandje bevestigen om de bestelling te plaatsen (eerste klik)

In dit stadium wordt de klant doorgestuurd naar een pagina met:
Een overzicht van de geselecteerde Producten, de bijbehorende prijzen, voorwaarden en bezorgkosten. Het is dan aan de Klant om de inhoud van zijn mand te controleren en eventueel te corrigeren.
Deze huidige AV. Het is aan hem om deze aandachtig te lezen alvorens de hele Bestelling te valideren.

Deze validatie van de Bestelling na controle van het winkelmandje en lezing van de AV (2de klik) vormt het sluiten van het Contract en de Klant erkent dat de 2de klik een betalingsverplichting van zijn kant inhoudt.

De Klant wordt vervolgens doorgestuurd naar de betaalpagina. De Klant kan kiezen tussen de verschillende aangeboden betalingsmethoden en gaat over tot betaling van zijn bestelling.

Na validatie van zijn bestelling en betaling ontvangt de Klant, op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om zijn account aan te maken, een bevestigingsbericht van het Bedrijf. Dit bericht is in pdf-formaat en bevat:
Het overzicht van zijn bestelling (geselecteerd Product, prijs, voorwaarden en leveringskosten);
De identificatie specificeert de BVBA LUEL Sprl en zijn activiteit;
Bestelnummer;
De voorwaarden en het herroepingsformulier;
Deze AV in pdf-formaat.

In geval van niet-ontvangst van de orderbevestiging, wordt de Klant aanbevolen om contact op te nemen met het Bedrijf via het contactformulier op de site.

De Klant ontvangt vervolgens een aankoopfactuur die in elektronische vorm wordt verzonden, die de klant uitdrukkelijk aanvaardt.

De Klant wordt sterk aangeraden om dit bevestigingsbericht en de aankoopfactuur, die hem ook in elektronische vorm wordt toegezonden, te bewaren, aangezien deze documenten kunnen worden overgelegd als bewijs van het Contract.

2.2 Geval van weigering van validatie van de Bestelling door het Bedrijf

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw Bestelling om een legitieme reden te weigeren, waaronder bijvoorbeeld:
Bestelling niet in overeenstemming met de AV;
Bestelde hoeveelheden die niet overeenkomen met normaal gebruik door een Consumentklant;
Niet-betaling van een eerdere Bestelling of huidig geschil met betrekking tot een eerdere Bestelling;
Vermoeden van fraude met betrekking tot de Bestelling (ondersteund door een bijlage consistent bewijs).


Artikel 3 - SPECIFICATIES EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

3.1 Productspecificaties

De essentiële kenmerken van de goederen en hun respectieve prijzen worden aan de Klant ter beschikking gesteld op de websites van het Bedrijf, evenals, indien van toepassing, informatie over het gebruik van het Product.

Hoewel het Bedrijf er redelijkerwijs voor zorgt dat de specificaties nauwkeurig zijn, worden dergelijke specificaties, behoudens bepaalde uitzonderingen, zoals prijsinformatie, verstrekt door de leveranciers van het Bedrijf. Bijgevolg wijst het Bedrijf alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in de specificaties.

De specificaties worden gedetailleerd en in het Frans of Nederlands gepresenteerd. De Partijen komen overeen dat de illustraties, video's of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en hun prijzen worden vermeld op de websites van het Bedrijf.

3.2 Beschikbaarheid van de Producten

Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt die beschikbaar is bij onze leveranciers. De beschikbaarheid van dit Product wordt normaal gesproken aangegeven op de specifieke Productpagina.

Voor zover het Bedrijf echter geen voorraad reserveert (behalve in specifieke gevallen van Producten die als pre-order op het Productblad staan vermeld), is het plaatsen van een Product in het winkelmandje geen absolute garantie voor de beschikbaarheid van het product. Zowel het Product als de prijs.

In het geval dat een Product niet meer beschikbaar is na validatie van de bestelling van de klant, zal het Bedrijf deze onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen. De Bestelling wordt automatisch geannuleerd en het Bedrijf zal de prijs van het oorspronkelijk bestelde Product terugbetalen, evenals elk bedrag dat voor de Bestelling is betaald.

Als de Bestelling echter andere Producten bevat dan degene die niet meer beschikbaar is, worden deze aan de Klant geleverd en worden de bezorgkosten niet vergoed.

Artikel 4 - INTREKKING

4.1 Principe

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen van de Consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Artikel 5 - BETALING VAN DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN

5.1 Moment van betaling

Betaling van de volledige prijs van de Bestelling dient onmiddellijk na validatie van de Bestelling te geschieden.

Het Bedrijf kan bij wijze van uitzondering betaling in termijnen toestaan, in het bijzonder gelet op het te betalen bedrag en voor zover zij weet van de betrokken Klant. Het Bedrijf is echter niet verplicht om dergelijke betalingsvoorwaarden toe te staan. In het geval van een bepaalde situatie kan de klant een verzoek indienen door contact op te nemen met de Klantenservice van het Bedrijf op het volgende adres luel.nathan@kadonimo.fr.

5.2 Betalingsmethoden

Om zijn Bestelling te betalen, kan de Klant kiezen uit verschillende betaalmethoden:

Veilige betaling via bankkaart:
Alleen bankkaarten die zijn gekoppeld aan een bankinstelling in Frankrijk of internationale bankkaarten (Visa, MasterCard, American Express en Maestro) worden geaccepteerd. De Klant garandeert het Bedrijf dat hij over de nodige autorisaties beschikt om te betalen met de gebruikte bankkaart. Hij erkent uitdrukkelijk dat de verbintenis tot betaling met kaart onherroepelijk is en dat de mededeling van zijn bankkaartnummer een machtiging inhoudt om zijn rekening te debiteren tot het totale bedrag dat overeenkomt met de bestelde Producten. Het bedrag wordt afgeschreven op het moment van validatie van de Bestelling.
Betalingen met creditcard worden gedaan via een beveiligd betalingsplatform en de informatie op de gecommuniceerde bankpassen geniet van het SSL-coderingsproces.

Betaling via Paypal
Betaling via Paypal wordt geaccepteerd tot een limiet van € 1.000
Benadrukt wordt dat in geval van een beroep op deze betalingswijze, de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Paypal, die beschikbaar zijn op hun site, naast deze AV zijn.

Betaling met vouchers en / of promotiecodes
Vouchers en / of promotiecodes, uitgegeven door het Bedrijf, kunnen worden gebruikt om de gehele of een deel van de Bestelling te betalen. Deze vouchers en / of actiecodes zijn slechts één keer geldig. In het geval van een poging om vouchers en / of promotiecodes op frauduleuze wijze te gebruiken, kan het Bedrijf overgaan tot de regelrechte annulering van de Bestelling.

In het algemeen behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Bestelling op te schorten en / of te annuleren in geval van weigering van de machtiging tot betaling door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling van de Bestelling.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om elk van de betalingsmethoden op elk moment op te schorten, in het bijzonder in het geval dat een betalingsdienstaanbieder de gebruikte dienst niet langer aanbiedt of in geval van een geschil met een Klant over een Vorige Bestelling.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een orderverificatieprocedure op te zetten om ervoor te zorgen dat niemand de bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder hun medeweten. Als onderdeel van deze verificatie kan de Klant worden gevraagd om per e-mail of per post naar het Bedrijf een kopie van een identiteitsbewijs, een bewijs van adres en een kopie van de bankkaart die voor de betaling is gebruikt, toe te sturen. Nauwkeurige informatie over de exacte inhoud van de gevraagde informatie (om de vertrouwelijkheid van zijn gegevens te behouden) zal bij verificatie aan de Klant worden meegedeeld. De Bestelling wordt pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de verzonden documenten.

Artikel 6 - PRIJS VAN PRODUCTEN

6.1 Referentieprijzen die op de sites zijn aangegeven

De referentieprijs van de Producten die op de site worden aangeboden, is de prijs die wordt aanbevolen door het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger. Anders is het een prijs die wordt bepaald op basis van de prijzen waartegen het product gewoonlijk wordt verkocht in een panel van detailhandelaren die het distribueren. Deze prijs wordt bijgewerkt zodra het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger een nieuwe adviesprijs voor het product meedeelt of zodra de prijs die in het bord met borden wordt aangerekend, wordt gewijzigd.

6.2 Wijziging van de prijzen die op de sites zijn aangegeven

De prijzen van de Producten staan vermeld op de productbeschrijvingspagina's. Ze worden vermeld exclusief belastingen, douanerechten en verzendkosten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De bestelde Producten worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op de site op het moment van validatie van de Bestelling.

6.3 Productprijzen

Voor zover veel Producten op verzoek van Klanten uit het buitenland (buiten de Europese Unie) worden geïmporteerd, zijn de prijzen van de via de websites verkochte Producten in euro's aangegeven exclusief belastingen (exclusief BTW en douanerechten) tenzij anders aangegeven. Ze worden precies bepaald op de Productbeschrijvingspagina's. Ze worden ook aangegeven in euro's exclusief belasting (exclusief btw en douanerechten), tenzij anders aangegeven, op de productbestelpagina en exclusief specifieke verzendkosten.

De prijzen van de Producten zijn exclusief BTW bij invoer, invoerbelastingen of douanerechten, deze dienen aanvullend betaald te worden en komen volledig voor rekening van de Klant, die deze belastingen verschuldigd is als ontvanger van het Product.

De prijzen van het / de Product (en) zijn exclusief de kosten van verpakking, conditionering, verzending, transport, verzekering en levering van het / de Product (en) op het afleveradres.

6.4 Betaling van belastingen

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van aangifte en betaling van btw bij invoer tijdens inklaring van het Product. Het kan voorkomen dat hij/zij invoerbelasting zal moeten betalen. Voor zover deze belasting niet onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijf valt, kan zij niet worden verplicht om deze belasting terug te betalen.

Voor alle Producten die buiten de Europese Unie en / of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs exclusief btw automatisch op de factuur berekend. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Het Bedrijf heeft geen zeggenschap over deze rechten en bedragen.

Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en vallen onder zijn verantwoordelijkheid (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). Het Bedrijf nodigt de Klant daarom uit om informatie over deze aspecten in te winnen bij de desbetreffende lokale autoriteiten.


Artikel 7 - LEVERING - ONTVANGST

7.1 Levering

Voorafgaand aan de validatie van de Bestelling, deelt het Bedrijf de Klant informatie mee over de verschillende leveringsmethoden en hun respectievelijke prijzen. Na de keuze van de leveringsmethode door de klant, deelt het Bedrijf een schatting van de levertijd mee.

Het Bedrijf zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het / de Product (en) op of vóór de geplande leveringstermijn worden geleverd. In geval van moeilijkheden verbindt het Bedrijf zich ertoe om snel met de Klant te communiceren om hem op de hoogte te brengen en samen met hem een gepaste oplossing te zoeken.

Luchtvervoer, verzending en / of levering van het / de Product (en) worden volledig gedekt door de Klant ("Bezorgkosten"). Deze bezorgkosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke prijs die op het moment van de Bestelling aan de Klant wordt gefactureerd. Aan de andere kant zijn eventuele douanekosten niet inbegrepen in de prijs die door het Bedrijf aan de Klant wordt gefactureerd.

Afhankelijk van de door de Klant gekozen voorwaarden, zal de levering plaatsvinden op het adres dat door de Klant wordt vermeld is, of, indien van toepassing, op een door de Klant gekozen afleverpunt uit de lijst met beschikbare punten. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om de informatie die voor de levering wordt verstrekt, te controleren, omdat hij als enige verantwoordelijk blijft in geval van een mislukte levering als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie.

7.2. Ontvangst

Bij ontvangst van het Product verbindt de Klant zich ertoe om te controleren of het Product compleet en niet beschadigd is.

Als er een afwijking wordt opgemerkt, neem dan indien mogelijk binnen drie dagen (behalve op feestdagen) na de datum van ontvangst van het Product contact op met de klantenservice van het Bedrijf.

Bij aankoop koopt de Klant het Product belastingvrij en wordt hij de importeur van het gekochte product in zijn hoedanigheid van ontvanger van het Product.

Hij is dan ook in het bijzonder verantwoordelijk voor het import- en inklaringsproces van het product bij de lokale douanekantoren.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het aangifteproces van de douanerechten tijdens de inklaring van het Product. Deze douanerechten, die niet door het Bedrijf aan de Klant worden gefactureerd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijf. Deze laatste kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van deze rechten.

Artikel 8 - INTREKKING

8.1 Principe

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen van de Consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Artikel 9 - GARANTIES

9.1 Wettelijke garanties

Het Bedrijf blijft aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de goederen in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen van de Consumentenwet en voor verborgen gebreken in het verkochte artikel in overeenstemming met de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de consument handelt in het kader van de wettelijke garantie van conformiteit (zoals voorzien door artikelen van de Consumentenwet):
Geniet van een periode van 2 jaar vanaf aanvangst om te handelen
Kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden zoals bepaald in het artikel van de Consumentenwet
Is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming gedurende de 6 maanden na levering van de goederen als het Product nieuw of tweedehands is.

De Klant kan ook beslissen om op te treden in het kader van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, de Klant kan kiezen tussen het besluit van de verkoop of een vermindering van de prijs, in overeenstemming met de artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze wettelijke garanties zijn van toepassing onafhankelijk van enige contractuele garantie.


Reproductie van toepasselijke teksten

L.217-4 Consumentencode
“De verkoper moet goederen afleveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor gebreken van overeenstemming die bij de levering voorkomen. Hij moet ook instaan voor gebreken van overeenstemming die voortvloeien uit de verpakking, de voorschriften voor montage of installatie wanneer die door het contract aan hem werden toegewezen of onder zijn verantwoordelijkheid werden verricht. "

L.217-5 Consumentencode
“Het goed voldoet aan het contract:
1° als het geschikt is voor het gebruik dat normaal verwacht kan worden van een vergelijkbaar goed en, in voorkomend geval:
- als het goed overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten bezit die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een voorbeeld of model;
- als het goed de kwaliteiten heeft die een koper redelijkerwijze kan verwachten op basis van de openbare verklaringen van de verkoper, de fabrikant of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of op het etiket;
2° als het goed over de kenmerken beschikt die in onderling overleg werden vastgesteld door de partijen of eigen zijn aan een bepaald gebruik dat de koper wenst, uitgelegd aan de verkoper en begrepen door de verkoper. "

L.217-9 Consumentencode
“Bij gebrek aan conformiteit kiest de koper tussen reparatie of vervanging van het goed. De verkoper mag echter niet te werk gaan volgens de keuze van de koper indien deze keuze kennelijk onevenredige kosten met zich meebrengt in vergelijking met de andere modaliteit, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit niet mogelijk is, verder te gaan volgens de methode die de koper niet heeft gekozen. "

L.217-12 Consumentencode
“De rechtsvordering als gevolg van gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van de goederen. "

1641 Burgerlijk Wetboek Frankrijk.
"De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben verworven, of zou een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had gekend. "

1648 Burgerlijk Wetboek Frankrijk.
"De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld, binnen twee jaar, na de ontdekking van het gebrek." […] "


9.2 Garantie Fabrikant

Bepaalde Producten die op de site te koop zijn, profiteren van een contractuele garantie die wordt verleend door de leverancier of fabrikant van het Product, waarbij het Bedrijf niet rechtstreeks partij is.

Het bestaan van dit soort garantie wordt, indien van toepassing, vermeld op de specifieke pagina van het Product.
Als de Klant van deze garantie gebruik wil maken, moet hij het bedrijf hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met de Klantenservice en zelf de toepassingsvoorwaarden van de garantie te raadplegen, die over het algemeen in de doos van het betreffende Product zitten.

Er wordt aan herinnerd dat het voordeel van de fabrieksgarantie de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende de wettelijke garantie van overeenstemming en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken niet uitsluit.


Artikel 10 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de commerciële relatie verzamelt het Bedrijf, de gegevensbeheerder, een bepaald aantal verplichte persoonlijke gegevens (waaronder in het bijzonder achternaam, voornaam, afleveradres, enz. die worden aangeduid met een ster) die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van de Bestelling, het beheer van de commerciële relatie, de productie van statistieken en het respecteren van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van het Bedrijf. Deze worden 5 jaar bewaard vanaf beëindiging van het contract.

Het feit dat de Klant deze informatie niet meedeelt, zou het onmogelijk maken om zijn Bestelling te verwerken.

Deze gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik door het Bedrijf, maar kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan de uitvoering van de dienst, met inbegrip van in het bijzonder die die de levering van de Producten of de verwerking van betalingen verzekeren.

Met betrekking tot deze persoonsgegevens heeft de Klant verschillende rechten:
Recht op toegang tot persoonsgegevens die op hem betrekking hebben;
Recht op rectificatie en verwijdering als de persoonsgegevens onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of als het verzamelen, gebruiken, communiceren en bewaren van bepaalde gegevens verboden is;
Recht op beperking van de gegevensverwerking, op voorwaarde dat dit verzoek naar behoren gerechtvaardigd is en het Bedrijf er niet van weerhoudt zijn regelgevende en wettelijke verplichtingen na te komen;
Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (vooral in het geval van verwerking voor commerciële prospectie)
Recht om post-mortem-richtlijnen te formuleren met betrekking tot de opslag, wissing en mededeling van uw persoonsgegevens
Recht om toestemming voor de uitvoering van bepaalde verwerkingen in te trekken (verwerking die wordt uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken, blijft rechtmatig)
Recht om een klacht in te dienen bij de ODA.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Klant een verzoek richten aan het Bedrijf door middel van:
een brief gericht aan het Bedrijf LUEL Sprl, Avenue Du Castel 51, Brussel 1200

De aanvraag moet het e-mailadres van de Klant, zijn namen, voornamen, postadres vermelden en moet aan beide zijden vergezeld gaan van een kopie van zijn identiteitsbewijs.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek ontvangt hij een reactie.


Artikel 11 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij specifiek anders vermeld op een productpagina, resulteert de verkoop van Producten op de site niet in enige overdracht van intellectuele eigendom op de verkochte Producten.

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie die onderhevig is aan intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van het bedrijf of hun oorspronkelijke eigenaar. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze AV.


Artikel 12 - OVERMACHT

Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van zijn verplichtingen hieronder in het geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. Het Bedrijf zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis.


Artikel 13 - UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin, kan het Bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het Product (en) door de Klant, met inbegrip van in het bijzonder een wijziging of wijziging van de / van Product (en) niet geautoriseerd door het Bedrijf.


Artikel 14 - OPSCHORTING - BEËINDIGING VAN DE ACCOUNT

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de account van een Klant die de bepalingen van de AV, of in het algemeen de toepasselijke wettelijke bepalingen, schorst of beëindigt, onverminderd enige schadevergoeding die het Bedrijf kan vragen.

Elke persoon wiens account is opgeschort of gesloten, mag daarna geen nieuwe account op de site bestellen of aanmaken zonder de voorafgaande toestemming van het Bedrijf.


Artikel 15 - ARCHIVERING - BEWIJS

Tenzij anders bewezen, vormt de informatie die door het Bedrijf wordt geregistreerd het bewijs van alle transacties.

Tijdens elke Bestelling wordt het besteloverzicht per e-mail naar de Klant gestuurd en gearchiveerd op de website van het Bedrijf.

De archivering van de communicatie tussen het Bedrijf en de Klant gebeurt in geautomatiseerde registers die 5 jaar worden bewaard onder redelijke beveiligingsvoorwaarden. Deze registers, waarop de uitwisselingen worden geregistreerd op een betrouwbare en duurzame drager, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Klant en het Bedrijf. Ze kunnen worden overgelegd als bewijs van het Contract.

De archivering van de communicatie, de Bestelling, de details van de bestelling en de facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager om een getrouwe en duurzame kopie te vormen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze informatie kan worden overgelegd als bewijs van het Contract.

De Klant krijgt toegang tot de gearchiveerde elementen op eenvoudig verzoek aan het adres bonjour@kadonimo.fr.


Artikel 16 - NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN DE AV

Als een van de bepalingen van deze AV nietig is, wordt deze als ongeschreven beschouwd, maar dit leidt niet tot de nietigheid van alle contractuele bepalingen.

Elke tolerantie van het Bedrijf bij de toepassing van alle of een deel van de verbintenissen aangegaan in het kader van deze AV, ongeacht de frequentie en duur, mag geen wijziging van de AV zijn, noch een enig recht voor de Klant.


Artikel 17 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

Deze AV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

In geval van problemen staat de klantenservice tot uw beschikking om een minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebrek aan een oplossing die rechtstreeks bij de klantenservice is gevonden, heeft de Europese Commissie een platform voor geschillenbeslechting opgezet om klachten van Consumenten na een online aankoop te verzamelen. Het platform stuurt deze klachten vervolgens door naar een bevoegde nationale bemiddelaar. U krijgt toegang tot dit platform door de volgende link te volgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.